AVG en Privacy

Hieronder volgt een toelichting hoe wij als Volleybalvereniging DuReVo omgaan met de AVG die per 25 mei 2018 van kracht is.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Deze gegevens heeft de vereniging nodig om de handelingen te kunnen doen die nodig zijn. Wij vinden het natuurlijk belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij op deze pagina uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit verhaal, stuur deze dan gerust per e-mail naar info@durevo.nl.

Wil je inhoudelijk meer weten over AVG, kijk dan eens op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De personen die binnen de vereniging werken met persoonsgegevens doen dit alleen maar in een beveiligde online omgeving. Hieronder staan de organisaties waarbij DuReVo gegevens heeft ondergebracht. Met deze organisaties hebben wij een verwerkingsovereenkomst, veelal verwoord in hun algemene voorwaarden, afgesloten.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Organisatie

Toelichting

1

Sportlink

een online softwareprogramma dat door zowel onze vereniging als de Nevobo wordt gebruikt als tool voor hun ledenadministratie. Verder gebruikt de vereniging dit als basis om de contributie te innen en de Nevobo om de wedstrijden en alles wat daarmee samenhangt te organiseren.

2

Rabobank

voor al het betalingsverkeer van de vereniging, zoals het innen van de contributie en het betalen van leveranciers

3

Yourhosting

voor het hosten van onze website

4

Google Drive

voor het delen van documenten binnen de leden van het bestuur en de coördinatoren, zoals verslagen van vergaderingen en beleidsdocumenten.

Zonder jouw toestemming verstrekt DuReVo je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met elkaar hebben, tenzij we wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In alle andere gevallen vraagt DuReVo eerst om toestemming. Nooit zullen wij gegevens verkopen aan andere organisaties. In de tabel aan het einde van deze privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en om ze te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je dit wenst zal de DuReVo deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

DuReVo doet er alles aan om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van DuReVo. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Wij zullen van tijd tot tijd het beleid aanpassen om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we de leden per e-mail en via de website te informeren.

Foto’s, video, namen en verjaardagen

Om het plezier in het volleyballen en het verenigingsleven te delen en te vergroten publiceren wij af en toe foto’s van wedstrijden en georganiseerde evenementen via onze website,. Daarnaast publiceren een keer per jaar een papieren en digitaal jaarboekje.


Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:     Harmen Kop, Secretaris

E-mail:      info@durevo.nl


Tot Slot

Het bestuur van DuRevo heeft de intentie om de AVG zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen, en daarbij een werkbare situatie te behouden. Hoewel wij hierin al meerdere stappen hebben gezet zijn we ons ervan bewust dat we misschien niet alles optimaal geregeld hebben en staan wij open voor feedback. Deze ontvangen wij graag op het volgende e-mail adres: info@durevo.nl

Via dit emailadres kan je ons ook benaderen met vragen over de verwerking van je gegevens of een verzoek indienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens?

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens beheren en wie deze eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

Voornaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

Pasfoto

Uitvoering van de overeenkomst, toestemming voor de pasfoto

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Penningmeester

Secretaris

NeVoBo

Sportlink

Financiële Administratie

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Bankgegevens

Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar

Penningmeester

Rabobank

Versturen digitale berichten

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is

E-mailtools

Versturen berichten van derden, waaronder NeVoBo of sponsoren

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is

Sponsoren

NeVoBo

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis

Voornaam

Achternaam

Adres

E-mail adres


Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken

Secretaris